פורצים את גבולות הדמיון

מידע לעולים לכיתה ז’ ולנרשמים לשכבות ח’+ט’ תשפ”ד:

הורים ותלמידים יקרים,
אנו מתרגשים ושמחים לקראת פתיחת ההרשמה לבית ספרנו לשנה”ל תשפ”ד.
בקרוב ישלח קישור להרשמה לביה”ס באמצעות הרישומון.
על מנת לקלוט אתכם באופן המיטבי ביותר , נבקש כי תכינו את המסמכים הבאים,
אשר אותם תעלו בהמשך לרישומון, בעת ביצוע הרישום:

* 2 תמונות פספורט של התלמיד
* צילומי תעודת זהות+ ספח של שני ההורים.
* צילומי תעודות:
– לתלמידים העולים לז’- תעודות ה’+ו’
– לתלמידים העולים לח’- תעודות ו’+ ז’
– לתלמידים העולים לט’- תעודות ז’+ח’