עבודת קיץ באנגלית לעולים לכיתה י’

אנגלית

עבודת קיץ לעולים מכיתה ט’  – 3-4 ו 3 יח”ל

עבודת קיץ לעולים מכיתה ט’  – 4-5 יח”ל

עבודת קיץ לעולים מכיתה ט’  – 5 יח”ל

מתמטיקה

עבודת קיץ במתמטיקה לרמת 4 יח”ל תשפ”ד

עבודת קיץ במתמטיקה לרמת 3 יח”ל תשפ”ד

עבודת קיץ במתמטיקה לרמת 5 יח”ל תשפ”ד