מועדי בחינות בגרות

לוח בחינות בגרות
מועד קיץ תשפ”ד

בחינות בגרות מועד קיץ תשפ"ד