האם מותר לברך עכשיו שהחיינו?

 In לימוד יומי
image_pdfimage_print

נהגו שלא לברך “שהחיינו” בימי בין המצרים כיוון שאלו ימים שהיו בהם פורענויות לעם ישראל ולא ראוי לשמוח על כך שהגענו לזמן כזה.

אין לקנות חפצים חדשים שיש בקנייתם שמחה יתירה המחייבת ברכת שהחיינו, כגון: מכונית, ספה, מזנון וכיוצא בזה.

מי שקנה בגד חדש יכול לחדשו בשבתות של ימי בין המצרים עד ראש חודש אב ולברך אז שהחיינו, ומותר לקנות בגדים על מנת ללבשם בשבת.

כמו כן בגדים אשר אין מברכים עליהם שהחיינו – מותר לחדש.

בתשעת הימים יש להימנע מקניות משמחות למטרת “הרווחה”. אך אם קונה את החפץ לצורך ממשי, כגון כאשר נתקלקל הישן ונצרך לו וכדו’ יש להקל ויברך שהחיינו לאחר תשעת הימים.

אם החפץ במבצע שיעבור לאחר תשעת הימים – מותר לרכשו.

נזהרים מלברך שהחיינו על פרי חדש, ובשבתות של חודש תמוז – מותר. אם לא ימצא את הפרי אחר כך מותר לברך עליו “שהחיינו” גם בחול.

מברכים “שהחיינו” על מצווה כגון ברית מילה או פדיון הבן.

“כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה”, ובמהרה יהפוך ה’ לנו את הימים האלו לששון ולשמחה. אמן.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=EhUAWf6jlek[/embedyt]

 

Recommended Posts

כתבו תגובה