0

אז מה נשתנה בשנת שמיטה?

השנה הנוכחית היא שנת שמיטה, וקיום המצווה הזו מתבטא בעיקר בשלושה דברים:א. “והשביעית תשמטה ונטשתה” (שמות כג,יא) – חובה על בעל השדה להפקיר את שדהו ולא לשמור את הפירות לעצמו כדי להרוויח [...]

0

זלמן, זה לא אתה…

בלי שהרגשנו שנת השמיטה כמעט וחלפה לה, ולפני שאנחנו נפרדים ממנה למשך שש השנים הבאות זו הזדמנות לתזכורת קטנה על המצווה המיוחדת הזו. אין עוד מצווה בתורה שנאמרו עליה 33 טעמים שונים! יש מן המפרשים [...]