המכללה להנדסאים
אמית ירושלים

 מציעה מסלול יחודי המשלב לימודים

טכנולוגיים מתקדמים, תעודת הנדסאי

יוקרתית ומסלול הכנה לצה”ל

המכללה להנדסאים

אמית ירושלים

 מציעה מסלול יחודי המשלב לימודים

טכנולוגיים מתקדמים, תעודת הנדסאי

יוקרתית ומסלול הכנה לצה”ל

שירות משמעותי לצד שילוב בתעשייה

מסלולים מבוקשים בשוק העבודה

שירות משמעותי

לצד שילוב בתעשייה

מסלולים מבוקשים

בשוק העבודה

צוות המכללה

צוות המכללה

אליסף חסין
מנהל המכללה
elyasaffamit@gmail.com
050-8844682

משה גוטסמן
מנהל הקמפוס מרכז טכנולוגי אמית ירושלים
moshegrm@gmail.com
052-429-5105

יגאל בנקין
רכז פדגוגי
Ygal32@gmail.com
052-9208349

אילנה ברקוביץ
יועצת
kalevilana@gmail.com
054-4382634

אבי ויינרב
רכז מכינה קדם צבאית
118aviweinreb@gmail.com
053-2817875

תומר דהרי
רכז מגמת תקשוב
tomerdh@gmail.com
054-6335404

דוד ברוק
רכז מגמת חשמל
davidbrook91@gmail.com
054-4776588

יעקב דגן
מורה לחשמל
jacob946@gmail.com
053-3101812

איתן בר כוכבא
מורה לתקשוב ואלקטרוניקה
eitanbarkochva@gmail.com
052-8894358

משה בנימיני
מורה לחשמל
bin770m@gmail.com
052-5802770

גבריאל פיינשטיין
מורה לחשמל
gavriel.feinstein@gmial.com
054-3022062

ליאור ממו
חייל מלווה

אודליה לוי
מזכירה
chagita@amit.org.il
050-744-8404

אליסף חסין
מנהל המכללה
elyasaffamit@gmail.com
050-8844682

משה גוטסמן
מנהל הקמפוס מרכז טכנולוגי אמית ירושלים
moshegrm@gmail.com
052-429-5105

יגאל בנקין
רכז פדגוגי
Ygal32@gmail.com
052-9208349

אילנה ברקוביץ
יועצת
kalevilana@gmail.com
054-4382634

אבי ויינרב
רכז מכינה קדם צבאית
118aviweinreb@gmail.com
053-2817875

תומר דהרי
רכז מגמת תקשוב
tomerdh@gmail.com
054-6335404

דוד ברוק
רכז מגמת חשמל
davidbrook91@gmail.com
054-4776588

יעקב דגן
מורה לחשמל
jacob946@gmail.com
053-3101812

איתן בר כוכבא
מורה לתקשוב ואלקטרוניקה
eitanbarkochva@gmail.com
052-8894358

משה בנימיני
מורה לחשמל
bin770m@gmail.com
052-5802770

גבריאל פיינשטיין
מורה לחשמל
gavriel.feinstein@gmial.com
054-3022062

ליאור ממו
חייל מלווה

אודליה לוי
מזכירה
chagita@amit.org.il
050-744-8404