יום הערכות קהילת הפיזיקה תש"פ

פיזיקה אמי”תית – מובילים התחדשות חינוכית