0

אקווריום

לנהל דיון קבוצתי זו משימה לא פשוטה. להפוך את הדיון למקדם למידה משמעותי זו משימה מסובכת פי כמה. כדי להפוך את השיח הכיתתי לפרודוקטיבי, יש לאפשר לתלמידים לשוחח זה עם זה בזוגות, בקבוצות קטנות ובמליאה [...]