שלב המחקר


שלב כתיבת העבודה


נהלים טכניים בכתיבת העבודה

תפקיד המנחה (מורה מלווה)  בעבודת החקר


מאגרי מידע תורניים לשימושכםשמוש יעיל באתר ספריא

*חלק מהדברים הכתובים כאן נלקחו מדבריו של הרב ידידיה הכהן – מוביל תחום חקר בתחום מחשבת ישראל

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
נגישות