1. יש לבחור שאלה העוסקת באחד הנושאים של תוכנית הלימודים במתמטיקה.

רצוי לבחור שאלת בגרות או שאלה ברמת בגרות.

  1. על השאלה שנבחרה תיבנה עבודת חקר בשלושה היבטים:

היבט עיוני, היבט חקר מתמטי והיבט חזותי, כמפורט בהמשך.

  1. על התלמיד/ה ללמד בכיתה את הנושא שהוצג בעבודה ולתעד את מהלך השיעור ואת המשוב של המורה והתלמידים.

שלב עיוני:
יש לכתוב רקע תיאורטי- היסטורי על הנושא המתמטי שנבחר, מבוסס על ביבליוגרפיה מתאימה.

שלב חקר מתמטי:

יש להפוך את השאלה המקורית לשאלת השערה רחבה יותר ע”י שינוי או מחיקת נתונים בשאלה או ע”י הוספת סעיפים המעודדים חשיבה מתמטית והשערת השערות.  (דוגמאות בסוף המסמך).

שלב חזותי:

על התלמיד/ה להשתמש בתוכנות ליצירת גרפים ושרטוטים גאומטריים (לדוגמא: GeoGebra , desmos) או לבנות דגם על מנת לחקור את השאלה ולהסיק מסקנות.

יש לתעד את שלבי השימוש בתוכנה ואת התוצרים בעבודה.