הערות:

  אם העבודה נמצאת עדיין בשלבי ביצוע, יש לציין באיזה שלב היא נמצאת ומה התוכניות העתידיות עד לסיומה . חשוב להדגיש בתקציר את המרכיבים החדשניים בעבודה, מידת המקוריות והתרומה העתידית האפשרית שלה. [...]

תקציר של פרויקט הנדסי/טכנולוגי צריך לכלול את הסעיפים הבאים :

1. שם הפרויקט 2. מבוא הכולל את הצורך שעליו עונה המוצר + פתרונות אחרים שקיימים היום לצורך זה . 3. מטרות הפרויקט 4. תהליך העבודה 5. תיאור המוצר 6. יתרונות המוצר ותרומתו לחברה 7. רצוי לצרף [...]

הנחיות להגשת התקציר

כחלק מתהליך ההרשמה לתחרות על כל נרשם לשלוח תקציר של העבודה לשיפוט ראשוני. לתקציר זה תפקיד משמעותי בתהליך המיון והקבלה לתחרות . רק תקצירים שישלחו בהתאם להנחיות יעברו שיפוט התקציר צריך להיות כתוב [...]

מבנה העבודה

שער העבודה. מבוא. גוף העבודה. סיכום ומסקנות. ביבליוגרפיה. נספחים.   בעמוד השער יוצגו: נושא העבודה, שם התלמיד/ ה, שם ביה”ס, כיתה, תאריך הגשה, שם המורה המנחה, וניתן להוסיף גם תמונה. [...]

תיאור העבודה

יש לבחור שאלה העוסקת באחד הנושאים של תוכנית הלימודים במתמטיקה. רצוי לבחור שאלת בגרות או שאלה ברמת בגרות. על השאלה שנבחרה תיבנה עבודת חקר בשלושה היבטים: היבט עיוני, היבט חקר מתמטי והיבט חזותי, [...]