1. ניסוח שאלת החקר.
  2. האם ניתנה תשובה לשאלת החקר.
  3. מקורות מידע מגוונים.
  4. שימוש בתוכנות מתמטיות או בניית דגמים.
  5. הגשה חיצונית – אסטטיות של העבודה.
    פיסוק.
  6. יצירתיות ומקוריות.