העבודה תוגש בקובץ WORD או PDF

גודל פונט: 14 נק’

רווח: שורה וחצי

ניתן להגיש עבודה ביחיד או בזוג.