כחלק מתהליך ההרשמה לתחרות על כל נרשם לשלוח תקציר של העבודה לשיפוט ראשוני.

לתקציר זה תפקיד משמעותי בתהליך המיון והקבלה לתחרות .

רק תקצירים שישלחו בהתאם להנחיות יעברו שיפוט

  • התקציר צריך להיות כתוב בבהירות ולהציג את עיקרי העבודה
  • אורך התקציר עד שני עמודים.
  • יש לציין את שם התלמיד/ים המגיש/ים ובאיזו כיתה לומדים, שם המורה המנחה ושם ביה”ס.
  • חשוב להקפיד על מבנה התקציר ועל הכותרות, כמפורט בהמשך .

 

תקציר העבודה צריך לכלול את הסעיפים הבאים:

  1. כותרת העבודה .
  2. הנושא המתמטי שנבחר.
  3. מבוא הכולל את שאלת החקר.
  4. באיזה כלי חזותי ישתמש התלמיד בעבודה (תוכנה דינמית, ייצוג מרחבי) .
  5. השערות.

 בהצלחה