0

מהכיתה אל המרחב

למה משמש? סדנה למורים ולתלמידים להתנסות בחוויית הלמידה במרחב למידה פתוח. הערכה מזמנת יום סדנאי שלם של הכשרה למורים טרם כניסתם ללמד במרחב לימודי גוגי. משך הסדנה: 6-4 שעות. מיהו קהל היעד? הסדנה [...]

page 1 of 2