שירה שדה, רכזת פדגוגיה וחדשנות, אמי"ת בנות מעלה אדומים

סרטון דרכי למידה: מילה במילה

אנחנו רוצים להפוך את המשוואה! במקום שהמורים ירצו או יעבירו ידע במשך רוב השיעור והתלמידים יקשיבו בצורה פאסיבית, ביחידת המא"ה התלמידים פעילים ויעבדו באופן עצמאי חלק גדול מהשיעור, והמורים ישמשו בעיקר כמנחים ומלווים.

ביחידת המא"ה הלמידה היא חקרנית, יצירתית, מעוררת סקרנות ומזמנת התנסות. היא מעודדת חשיבה מסדר גבוה, ומייצרת אצל הלומדים תחושת מסוגלות בעצמם וביכולותיהם.

לכן, המורה ישאל את עצמו: האם אפשרתי לתלמידים בחירה בתהליך הלמידה? איך ללמוד, עם מי ללמוד, באיזו מידת העמקה ובאיזה קצב ללמוד?

בבסיס יחידת המא"ה עומדת ההנחה שאנחנו כבני אדם – שונים זה מזה, ולכן אין לצפות שכולנו נלמד בדיוק באותו האופן, באותו הקצב ובאותה רמת העמקה! לכן, תשאלו את עצמכם – עד כמה הלמידה המוצעת ביחידה זו הינה פרסונלית ומותאמת אישית ללומד? לקצב הלמידה ולרמה הלימודית שלו?

ומה מקומה של הטכנולוגיה ביחידת המא"ה? רבים חושבים שלמידה חדשנית זה אומר ללמוד בעזרת אמצעים טכנולוגיים. אבל זו לא הנקודה! הטכנולוגיה היא אחד האמצעים (הטובים!) לפתח לומדים סקרנים ורחבי אופקים, אך צריך לזכור שהיא רק אמצעי ולא מטרה בפני עצמה.

אז מה כן תורמת לנו הטכנולוגיה? פריצה של גבולות הכיתה, גישה לכל מידע, תחום ידע או מקום פיזי בעולם, שיתופיות בין הלומדים, קבלת משוב מיידי על משימות ועוד כל כך רבה….

אז איך זה עובד בפועל?
דרכי הלמידה הן רבות ומגוונות, ויש להתאים אותן לצרכים ולמטרות היחידה: למשל למידה עצמאית, למידה מתוקשבת, למידת חקר, PBL, כיתה הפוכה, ג'יקסו, למידה מבוססת משחק, סיור לימודי, התנסות במעבדה…

כל כך הרבה דרכים שונות ללמוד, כשהמשותף לכולן הוא פיתוח תחושת מסוגלות אישית של הלומד, ואם אפשר להוסיף – וגם שלך, המלמד.

דרכי למידה: שאלות להעמקה

שאלה מרכזית

  • כיצד דרכי הלמידה מעודדות בחירה, למידה עצמאית, יצירתיות, התנסות פעילה והתאמה אישית ללומדים (פרסונליזציה)?

שאלות נוספות שכדאי לשאול

  • מהן שיטות ההוראה והלמידה שיתאימו ללמידת הרעיון הגדול שהוגדר?
  • האם יש לתלמידים בחירה בתהליך הלמידה: איך ללמוד, עם מי, באיזו מידת העמקה ובאיזה קצב?
  • האם הלמידה ביחידה פעילה ברובה ומאפשרת התנסות? כיצד זה בא לידי ביטוי?
  • איך דרכי הלמידה שנבחרו מקנות מיומנויות שסומנו כחשובות ללומדים ביחידה זו?
  • באילו אמצעים טכנולוגיים הפורצים את גבולות הכיתה נעשה שימוש ביחידה?
  • האם דרכי הלמידה שנבחרו מביאות לידי ביטוי מגוון יכולות וכישורים?
  • האם באמצעות דרכי הלמידה שנבחרו, מתקיים קשר עם משאבי הקהילה הסובבת את בית הספר?
דרכי למידה: דוגמאות להשראה

שיעור פרונטאלי: המורה במרכז, מעביר/ה את הידע. עיקר השיעור מתקיים כשהמורה מדבר/ת והתלמידים קשובים.

למידה עצמאית: עיקר השיעור מתקיים כשהתלמידים לומדים באופן עצמאי באמצעות תרגול, קריאת חומר, צפייה בסרטון ועוד, והמורה משמש/ת כמנחה.

למידה שיתופית: שני תלמידים ויותר מבצעים תהליכי למידה ופיתוח משותפים.

 

דוגמאות לדרכי למידה המאפשרות למידה עצמאית ולמידה שיתופית

חברותא: הלמידה מתרחשת בזוגות, הלומדים יחד את החומר באופן עצמאי.

PBL: למידה מבוססת פרויקטים. תהליך למידה באורך משתנה, המכוון לתוצר ומתרחש באופן מובנה בזמן הלמידה בבית הספר. (קראו עוד)

למידה מתוקשבת: למידה בעזרת אמצעי קצה אישי לתלמיד/לקבוצה.

למידת חקר: תהליך למידה באורך משתנה העוסק בחקירת שאלה או נושא מסוים.

כיתה הפוכה: החשיפה לידע נעשית באופן עצמאי וזמן השיעור מנוצל לתרגול. רכישת הידע על ידי התלמידים מתבצעת בבית או בכיתה באופן עצמאי, באמצעות צפייה בסרטון או קריאת החומר, וזמן השיעור מתפנה ללמידה פעילה כגון דיון, חקר או תרגול עצמאי. (קראו עוד)

ג'יקסו: התלמידים מחולקים לקבוצות, כל קבוצה מעמיקה בתהליך למידה בעל אורך זמן משתנה, בלמידת עומק של אחד הנושאים, ובהמשך הקבוצות מתגבשות מחדש כך שכל אחת מהן מורכבת מנציגי כל הקבוצות המקוריות אשר מעבירים את הידע שרכשו ליתר חבריהם. (קראו עוד)

מעבדה: המורה מדגימ/ה ניסוי והתלמידים מתנסים.

למידה בשטח, סיור לימודי: למידה מחוץ לכותלי הכיתה.

למידה מבוססת משחק: למידה המתקיימת באמצעות משחק או משתמשת בכלים מעולם המשחק (מִשחוּק). (קראו עוד)

למידה שיתופית קבוצתית: מספר תלמידים הלומדים יחד באופן עצמאי, מתרגלים או עובדים על פרויקט.

דרכי למידה: בקיצור ולעניין

מרכיב דרכי הלמידה כולל בתוכו התייחסות לשיטות הוראה ולמידה שניישם ביחידה. המורה פועל/ת בעיקר כמנחה וכמלווה תהליכי למידה ולא כמרצה המעביר/ה ידע.

הלמידה היא חקרנית ופעילה, מזמנת התנסות, מווסתת בעיקר על ידי התלמידים עצמם ומוגדרת בהתאם לשני היבטיה – התהליך והתוצר.

נעשה שימוש בדרכי למידה המעודדות חשיבה מסדר גבוה, למידה עצמאית, יזמות ויצירתיות, ונותנות מקום ללמידה מותאמת אישית בהתאם לשאיפותיהם ולכישוריהם של כל תלמיד ותלמידה.

רוצים ללמוד עוד על דרכי למידה? לחצו כאן

כתבו תגובה

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt