עבודת קיץ 

אנגלית

מטלת קיץ לעולים לשכבה ח

מטלת קיץ לעולים לשכבה ט הקבצה א

מטלת קיץ לעולים לשכבה ט הקבצה ב

מתמטיקה