כל העולם כולו תלוי בי?

 In לימוד יומי
image_pdfimage_print

בהלכות תשובה כותב הרמב”ם כך: “אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו, כלומר עורו ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו בוראכם… לפיכך צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה. עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה שנאמר וצדיק יסוד עולם זה שצדק הכריע את כל העולם לזכות והצילו.
ומפני ענין זה נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצות מראש השנה ועד יום הכפורים יתר מכל השנה ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו ולהתפלל בבתי כנסיות בדברי תחנונים ובכיבושין עד שיאור היום”.

קשה לנו לדמיין כיצד מעשה אחד קטן יכול להיות כה משמעותי. אנו גם לא לרגילים להסתכל על עצמנו כבעלי השפעה גדולה כל-כך, אך המבט העמוק שמגלה לנו התורה מלמד אותנו על ההשפעה העצומה של כל מעשה ואפילו מחשבה של יהודי.
שנה חדשה זו הזדמנות מבחינתנו להעריך מחדש קודם כל את עצמנו ואת מעשינו. יש בכך בשורה גדולה ואחריות גדולה.

הסרטון המצורף נותן המחשה להשפעה העצומה של אדם אחד ואפילו של מעשה אחד.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=eYaEai00Q9w[/embedyt]
Recent Posts

כתבו תגובה