מעשה קטן המכריע את הכף

 In לימוד יומי
image_pdfimage_print

אחד הרמזים המפורסמים למילה ‘אלול’ היא “איש לרעהו ומתנות לאביונים” – ראשי תיבות אלול. כלומר, לעומת הנטיה של האנשים להתעסק בעיקר בעניני בין אדם למקום ולעיתים אף לזלזל בעניני בין אדם לחבירו, מדגישים חז”ל שלא פחות חשוב זה לטפח ולהקפיד על כל הדברים הקשורים ביחסים שלנו עם אנשים אחרים והרמב”ם אף מביא את דברי המשנה שיום הכיפורים אינו מכפר על עניני בין אדם לחבירו גם אם התחרט ועשה עליהם תשובה עד שיירצה ויפייס את חבירו.

בסרטון המרגש שצירפנו מודגם כיצד מעשה קטן של חסד ועזרה לזולת מסוגל להכות גלים ולהתבטא אפילו שלושים שנה מאוחר יותר. אין לזלזל באף מעשה חיובי קטן וכפי שנאמר בהלכות תשובה (ג,ד): “צריך כל אדם שיראה עצמו כל השנה כולה כאילו חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל העולם חציו זכאי וחציו חייב. חטא חטא אחד הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה וגרם לו השחתה. עשה מצוה אחת הרי הכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות וגרם לו ולהם תשועה והצלה, שנאמר “וצדיק יסוד עולם” זה שצדק הכריע את כל העולם לזכות והצילו”.

Recommended Posts

כתבו תגובה