מה מיוחד בחודש אלול?

 In לימוד יומי
image_pdfimage_print

אחרי חטא העגל שבר משה את הלוחות, העניש את החוטאים והתפלל לה’ שיסלח לעם על העוון החמור. בראש חודש אלול עלה משה להר סיני שוב כדי להשלים את הכפרה וכדי לקבל לוחות שניות. במשך ארבעים יום שהה שם משה עד שירד חזרה ביום הכיפורים על הלוחות החדשים.

ארבעים הימים הללו שבין ראש חודש אלול ליום הכיפורים הם ימי רצון המיוחדים לתשובה.

נוהגים ישראל לתקוע בשופר בחודש אלול.

מנהג אשכנז לתקוע בכל יום בסיום תפילת שחרית. ומנהג יוצאי ספרד לומר סליחות בחודש אלול ולתקוע בעת אמירת הקדיש שבסיום הסליחות.

זמן אמירת הסליחות בסוף הלילה סמוך לאור הבוקר, ויש המתחילים בסליחות מיד אחר חצות הלילה. ראוי לעמוד בשעת אמירת הסליחות. ומי שקשה לו יעמוד לפחות כשאומרים “אל מלך יושב” ו”שלש עשרה מדות” ובשעת הוידויים. יחיד שאומר סליחות ידלג על שלוש עשרה מדות, כי אין לומר י”ג מדות דרך תפילה ללא מניין וכן על הבקשות בשפה הארמית.

מראש חודש אלול ועד “שמיני עצרת” נוהגים לומר אחר שיר של יום את מזמור כ”ז בתהילים “לדוד ה’ אורי וישעי”, ושוב בסוף תפילת ערבית (ויש אומרים במנחה).
טעם אמירת המזמור נאמר במדרש שוחר טוב: ה’ “אורי” בראש השנה, “וישעי” ביום הכיפורים, “ממי אירא” בהושענא רבה.

Untitled

Recommended Posts

כתבו תגובה