Warning: Use of undefined constant WPEX_THEME_VERSION - assumed 'WPEX_THEME_VERSION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/amitorg/public_html/wp-content/themes/jupiter-child/functions.php on line 23

אמי”ת איתן מעלה אדומים בנים

תוצאות

מה הצורך? לשם מה יצאנו לדרך הזו?
 • הלמידה במרחב מבוססת על ההבנה שכדי להצמיח תלמיד מצליח, יש להתייחס בלמידה לארבעה רכיבים חיוניים: חיבור, מסוגלות, משמעות ו-הנאה (חממ”ה).
 • המרחב, כפלטפורמה ללמידה חדשנית מוטת עתיד, נותן מענה למגמות חדשות בשדה החינוך ומותאם לשוק העבודה לו יידרשו תלמידינו.
תוצאה רצויה: מה נראה?
 • תלמידים לוקחים אחריות על הלמידה, תוך דגש על למידה עצמאית ועבודה שיתופית.
 • למידה תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים ונגישות למאגרי מידע שונים.
 • למידה המביאה לידי ביטוי את העובדה שאנו חיים במציאות של מרחבים פתוחים, יכולת גמישות ותנועה, מגוון אנושי, תוך מבט על מציאות שלמה, ללא “חיתוך” לפי תחומים.

תהליכים

מי הלומדים?
 • כל תלמידי שכבה ט’ – כיתה תיכונית וכיתה ישיבתית
מי המלמדים?
 • 2 מחנכים ו-16 מורים מקצועיים (באשכולות לפי תחומים)
מה הסיפור שלנו? מה בעצם עושים?
 • הלמידה במרחב מתנהלת באשכולות למידה, במטרה לפתח את הנושאים כעולמות תוכן שלמים ורחבים.
 • הארגון יביא לידי ביטוי את תפיסת הנתיבים: שלב הפתיחה או הסיכום של מפגש הלמידה יתקיים בהרכב שכבתי ותהליך הלמידה הפעיל יתקיים בהפרדת הנתיבים.
 • הלמידה המשותפת תהווה כחמישית מיחידת התוכן. המקצועות אנגלית ומתמטיקה יתקיימו בהרכב רב-נתיבי.
 • האשכולות הנלמדים:
  • קודש: תורה, נביא, מחשבת, גמרא, הלכה ואמונה.
  • הומני: ספרות, לשון, היסטוריה, אזרחות.
  • מדע וטכנולוגיה: ביולוגיה, כימיה, פיזיקה, מחשבים.
 • צוות המורים בכל זמן נתון במרחב כולל 3 מורים מומחי תחום הדעת הנלמד ו-2 תומכי הוראה שאינם בהכרח מתחום הדעת הנלמד.
 • הכנת יחידות הלימוד נעשית באופן משותף על ידי כל צוות, בהנחיית רכז האשכול. כל תחום מגבש את מודל העבודה הנכון והמתאים לו במרחב.
סדירויות: מתי? כמה? איפה?
 • כל מפגש למידה = 2 ש’ מערכת לכל הפחות.
 • כל תלמיד בשכבה מלווה על ידי מחנך הכיתה שאליה הוא שייך (תיכונית או ישיבתית) ועל ידי מנטור שמלווה קבוצה קטנה של כ-8 תלמידים (על עבודת המנטורים: ראו כאן)
 • ישיבות צוות: פיתוח והכנת יחידות לימוד – 3 ש”ש, בהנחיית רכז המו”פ.
 • השתלמות צוות אחת לחודש: התמקצעות בפדגוגיה חדשה ובאשכול הנלמד.
 • ישיבת תכנון מחנכים ורכז פדגוגי עם רכז חברתי: 3 מפגשי תכנון ומשוב במהלך השנה לבניית התוכנית החברתית כחלק מתכנון הלמידה השנתי.

תשתיות

משאבים: מה נדרש לשם כך?
 • סדירויות קבועות לפיתוח יחידות לימוד מא”ה (משמעותיות, ארוכות, הוליסטיות) במודל ששת המרכיבים, על ידי הצוותים של כל אשכול.
 • הנחיית צוותים ורכזים על ידי רכז המו”פ והמל”תית + הטמעת שימוש בכלים טכנולוגיים במרחב וביחידות הלימוד על ידי רכז רשתיות וטכנו-פדגוגיה קהילתי.
צרו קשר: יש עם מי לדבר!
 • רכז מו”פ, עמיחי יומטוביאן  amsyomt@gmail.com