מתודה זו מעודדת תלמידים לעסוק בסוגיה או בשאלה ולאחר מכן לחדד את מחשבותיהם ואת תובנותיהם בנושא על ידי דיון עם עמית ובהמשך על ידי שיתוף רעיונותיהם עם כלל הכיתה. בדומה לשימוש בכל מתודה כמעט, מומלץ לתת לתלמידים להתנסות בה מספר פעמים ולא להשתמש בה רק כאנקדוטה חד-פעמית. כך התלמידים “ירגישו בבית” במתודה ויוכלו להפיק ממנה את המירב בשגרת הלמידה. 

זמן: לאחר הצגת הנושא ניתן לתלמידים כ-3-2 דקות לחשוב עליו, ובמידת הצורך נבקש מהם לרשום נקודות עיקריות על דף. לאחר החלוקה לזוגות, זמן הפעילות נתון לשיקול דעתו של המורה, על פי גיל התלמידים וטיב השאלה (גדולה ופתוחה; קטנה ונקודתית). יש להקצות די זמן כדי לאפשר שיחה מעמיקה בין התלמידים (10-5 דקות), אך עם זאת להשאיר מספיק זמן לשיתוף הרעיונות בפני הכיתה בסיום הסבב, בהתחשב בכמות המשתתפים בשיח.

תחומי תוכן מתאימים: כל נושא אותו ניתן להעלות לדיון או כל שאלה שהמורה מעוניין להעלותה כגון שאלת חקר, פתרון בעיות, העלאת השערות, שאלה להקדמה ממקדת על פתיחת נושא ועוד.

מיומנויות המאה ה-21 הבאות לידי ביטוי בשימוש במתודה: תקשורת ושיתופיות, חשיבה מעמיקה, הקשבה אקטיבית, אי-הסכמה בצורה מכבדת, הבהרת רעיון על ידי ניסוח מחדש וסיעור מוחות.

הכנה
אופציה א’: המורה יכין לתלמידים קטע קריאה או צפייה, או יבקש מאחד מהם להכין מראש נושא או שאלה המעניינים אותם.
אופציה ב’: המורה יבחר רגע מסוים בשיעור בו מחשבה ודיון שיתופי יוכלו לתרום להעמקת הבנת הנושא, או להביא לידי קיום דיון פורה וסיעור מוחות בכיתה שיוציא את התלמידים מחוץ לקופסה.

שלבי הפעילות
א. Think
: (חשוב) המורה ינחה את התלמידים להקדיש מספר דקות לחשיבה אישית ולניסוח מחשבותיהם בכתב, תוך הקפדה על הגדרת הציפיות בנוגע להתמקדות התלמידים בנושא או בשאלה שהועלו.

ב. Pair: (הִצמד) המורה יבקש מהתלמידים להתחלק לזוגות, לשתף זה את זה בהצעות ובתובנות שלהם ולחשוב יחד על רעיונות נוספים. במהלך הפעילות המורה יסתובב בין זוגות התלמידים, יקשיב לדיונים ויעזור בעת הצורך על ידי אזכור של עקרונות הדיון. בנוסף, כל זוג יתבקש לבחור רעיון, הצעה או תובנה אחת בה ירצה לשתף את המליאה כולה.

ג. Share: (שתף) בסיום הזמן שהוקצב לדיון בזוגות, הכיתה תתאסף חזרה למליאה וכל זוג יציג את התוכן שבחר לשתף בו את כל הכיתה. כחלק מהשיתוף במליאה יוכל המורה להעלות נקודות מעניינות מתוך דיונים זוגיים ששמע, במידה ואלו לא הוזכרו על ידי התלמידים עצמם.

לאחר הפעילות
במידת הצורך, לאחר קיום השיתוף בכיתה והעלאת שאלות/בעיות נוספות, ניתן להמשיך את הסבב על ידי החלפת זוגות והמשך הדיונים בהרכבים החדשים. כמו כן אפשר לעודד את העלאת הדיונים על הכתב על מנת לעקוב אחרי ההתקדמות של התלמידים בפתרון הבעיות או במציאת התשובות לשאלות שהועלו בכיתה לאחר השיתוף בסבבים השונים.

בסרטון כאן למטה תוכלו לראות הדגמה של עבודה עם המתודה בשיעור בבי”ס יסודי (כיתה ב’, אוונסטון, אילינוי), סביב שאלה שהועלתה על ידי המורה בכיתה במהלך הקראת ספר לתלמידים. השאלה מתייחסת לדמיון בין הספר הנדון לבין ספר אחר שקראו בכיתה בעבר. ניתן לראות שהתלמידים מנוסים בשימוש במתודה ויודעים היטב מה מצופה מהם בכל שלב של הפעילות (כתוביות באנגלית):

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=-9AWNl-A-34[/embedyt]

למתודות נוספות המסייעות לגיוון דרכי הלמידה וההוראה וללמידה פעילה