מה זה אומר?

בבית הספר המסורתי שגרת ההוראה מתקיימת בין ארבעה קירות, בדלתיים סגורות, כאשר כל מורה עומד בבדידות מול תלמידיו. גם התלמידים, אף שהם נמצאים עם חבריהם בין כותלי הכיתה, נדרשים רוב הזמן לשבת בשקט, להקשיב לדברי המורה ולשנן את החומר כל אחד לעצמו.

בית הספר העתידי על פי החזון שלנו שואף לשנות את התמונה: יהיו בו קהילות לומדים שילמדו ביחד, קהילות שיתאפיינו במעורבות גבוהה של התלמידים שייקחו אחריות על הלמידה שלהם ויישמו בפועל למידה עצמאית מתוך מוטיבציה פנימית.

כדי לעודד למידה פורצת גבולות של תלמידים בגילאים שונים, על המורים להוות מודל לחיקוי על ידי כך שיתנו דוגמה אישית בהיותם שותפים ללמידה מתמדת בקהילות מקצועיות לומדות משל עצמם.

לקהילות המורים בכל בית חינוך יש אוטונומיה לעצב מחדש את מרכיבי בית הספר שלהן, בהלימה לערכי הרשת. בכל בית חינוך מתבססת רשת של קהילות לומדות, ובהן עוסקים המורים בשלל נושאים על פי בחירתם: הגדרה מחודשת של תחומי הדעת הנלמדים, בחינת הרלוונטיות וההתאמה של דרכי הלמידה ושל אופני ההערכה למציאות העכשווית, בירור וגיבוש זהות קהילתית כציר מרכזי לעיצוב כל הממדים הארגוניים של בית החינוך ועוד.

השיח הדיאלוגי והשיתוף ההדדי בקבוצת הלמידה הקטנה מהווים ציר מרכזי בפעילותן של הקהילות החינוכיות הלומדות. המורים שותפים לתהליכי התפתחות אישיים וקבוצתיים, בקהילות למידה שנפגשות בסדירות קבועה במהלך השנה כחלק מהשגרה הבית-ספרית.

מורים/מנהלים באמי”ת? גם בביה”ס שלכם צוותי מורים פועלים כקח”ל? ספרו לנו כאן

מה לקחת בחשבון לפני שמתחילים?
  • כדי שמורים יתרגלו לעבוד בשיתוף פעולה יש ליצור תרבות של היוועצות ופתיחות בצוות, תוך שימת דגש על אווירה לא-שיפוטית שנותנת מקום לשיתוף בקשיים ובכישלונות ולא רק בהצלחות.
  • יש לייחד סדירויות קבועות במערכת השעות הבית-ספרית לטובת הכנה משותפת של צוותים במהלך יום הלימודים, כחלק משגרת הלמידה.
  • בבתי חינוך שבהם נעשה מעבר ללמידה שכבתית במרחב פתוח שבו מלמדים 4-3 מורים בו-זמנית, יש חשיבות מיוחדת לכך שמורים אלו יעבדו בשיתוף פעולה כקח”ל – החל משלבי תכנון יחידות הלימוד, דרך ההנחיה המשותפת במרחב ועד לתהליכי רפלקציה והערכה משותפים.
מהם היתרונות?
  • מורים מדווחים על שביעות רצון גבוהה במיוחד מהמעבר לעבודה שיתופית בקח”ל לעומת תחושת בדידות מקצועית שחוו בעבר (“בדידותו של המורה”).
  • המעבר מהרצאות פרונטליות להנחיה של למידה פעילה ועצמאית של תלמידים, כרוכה בעומס גדול להתאמת תוכניות הלימוד לשיטה החדשה. עומס זה מצטמצם משמעותית כשהמורים עובדים יחד כקח”ל.
  • הפיתוח המשותף בקח”לים של מורים מעורר רוח של התחדשות בבית החינוך ומשפיע על הלך הרוח הכללי ועל המוכנות ליזום ולהוביל תהליכי שינוי פדגוגיים וארגוניים.

איפה זה עובד?

אמי”ת מודיעין בנות

ישיבת אמי”ת עמיחי, רחובות

אולפנת אמי”ת אוריה, באר שבע

אמי”ת נגה,
בית שמש

אמי”ת המר, רחובות

אמי”ת חצור