מה זה אומר?

במסגרת ההתחדשות הפדגוגית הכוללת בבתי החינוך של הרשת, אנו בוחנים מחדש גם את מקומן של המדידה וההערכה בשגרת הלמידה הבית-ספרית, ומנסים לרענן את החשיבה על מבחנים, ציונים, תעודות ואמצעים נוספים לשיקוף ולמתן משוב ללומד ולמלמד.

שיטות חדשות להערכה חלופית ולהפיכת ההערכה לכלי עזר תומךלמידה תופסות את מקומה של השיטה הסטנדרטית; הן אינן מסתפקות במבחנים מסכמים, אלא משמשות כלי עבודה יומיומי המאפשר למורים להישאר עם היד על הדופק לגבי מידת האפקטיביות של העשייה שלהם ושל תלמידיהם.

ההערכה מסייעת ליצירת אווירה לימודית המעודדת את הלומדים לקחת אחריות, להתרגל לבצע רפלקציה והתבוננות על התקדמותם, ולשתף את חבריהם ואת מוריהם בתהליך התפתחותם האישית. זוהי הערכה שנותנת מקום גם ללמידה מטעויות ומכישלונות, ולא רק מהצלחות.

כמו כל מיומנות נרכשת, גם כאן נדרש זמן לתרגול וללמידה, כולל קיום שיח מתמיד בנוגע לאופי המשוב: מהי ביקורת בונה, איך להביע ביקורת באופן מכבד ומצמיח, כיצד להגיב לביקורות שקיבלנו ולהפיק מהן את המיטב וכדומה.

מורים/מנהלים באמי”ת? משלבים בביה”ס שלכם התנסות חדשנית בהערכת תלמידים? ספרו לנו כאן

מה לקחת בחשבון לפני שמתחילים?
  • הערכה מפתחת/מקדמת צריכה להיות מותאמת לאינטליגנציות השונות, להעדיף רכישת מיומנויות והבנה על פני שינון וזיכרון, תהליך על פני תוצאה, ועבודה שיתופית על פני למידה עצמית.
  • המעבר לשיטות הערכה חלופיות דורשת הסתגלות הן של המורים הן של התלמידים, ולכן כדאי להתחיל להתנסות בכך בתחום ידע אחד או בשכבת גיל אחת, ולאחר מכן להתקדם בהדרגה ולהרחיב את ההתנסות, בהתאם לתוצאות בשטח.
  • כדי להתחיל בתהליך של חשיבה מחודשת על הערכת התלמידים, נסו להקדיש מחשבה לשאלה: איך נראית התעודה בבית החינוך שלכם? האם היא מביאה לידי ביטוי את החזון החינוכי שלכם? אילו ערכים היא משקפת?
  • כדאי לשתף גם את התלמידים וההורים בחשיבה המחודשת על מקומם של ציונים, מבחנים, תוצרי למידה חלופיים, הערכות ותעודות בתרבות הבית-ספרית המתחדשת.
מהם היתרונות?
  • חשיבה ביקורתית היא אחת ממיומנויות המאה ה-21 שעל התלמידים לרכוש במהלך לימודיהם. כשאנחנו מאפשרים להם להתנסות במגוון הזדמנויות של מתן וקבלת ביקורת, אנו מכינים אותם טוב יותר להשתלבות בשוק העבודה העתידי.
  • ככל שהתלמידים יתנסו מספר פעמים רב יותר במתן משוב לחבריהם ובקבלת משוב מחבריהם על עבודתם, כך הם ישלטו טוב יותר במיומנות חשובה זו.
  • הטמעת מתודות של הערכה עצמית והערכת עמיתים, המשולבות עם הערכה דיאלוגית ומתן משוב תכוף של המורים על התקדמות התלמידים בזמן אמיתי, מייצרת תרבות חדשה שבה ההערכה אינה נתפסת כתוצר סופי אלא ככלי מסייע לצמיחה ולהתפתחות אישית.
  • מחקרים מראים כי תלמידים שקיבלו משוב מילולי על עבודתם, הצליחו לשפר את למידתם יותר בהשוואה לתלמידים שקיבלו משוב מספרי, ואף יותר מאלו שקיבלו שילוב של משוב מילולי ומספרי זה לצד זה.

איפה זה עובד?