In השראה

כתב העת של רשת אמי”ת, במחשבה תחילה, עוסק בגיליון האחרון שלו באחת הסוגיות המשמעותיות שעומדות על הפרק בהתחדשות הפדגוגית: סוגיית הערכת התלמידים.

האם השיטה הנוכחית של ריבוי מבחנים, ציונים מספריים, בחינות חיצוניות וכמובן הבגרויות – עדיין מתאימה לתלמידי המאה ה-21? האם היא מובילה את תלמידינו בדרך המוצלחת ביותר להתמודדות עם האתגרים הנוכחיים? ועם אלו שעוד מצפים להם בעתיד?

כינסנו עבורכם מאמרים מלאי השראה בנושא שכתבו מורים, מנהלים, אנשי מטה מרשת אמי”ת וכותבים אורחים ממשרד החינוך, מהמגזר הפרטי ומהאקדמיה. מוזמנים לקרוא, לחלום ולהצטרף ליוזמות השונות של מורות ומורים שלא חוששים לעשות הערכת מצב מחודשת ולהוכיח שאפשר גם אחרת…

[responsive-flipbook id=”במחשבה_תחילה_תשעט_77″]