קהילה חינוכית לומדת מהזרם הממלכתי

המונח תורת חיים, או דרך חיים, משמש אותנו במובן רחב הכולל התייחסות לזהות ערכית אישית וקהילתית. הוא מאפשר לחברי כל קהילה לעסוק באופן מעמיק ומשמעותי בעיצוב אישיותם ותפיסת עולמם.

אמי”ת מאמצת במלואן את מטרות החינוך כפי שנוסחו בחוק החינוך הממלכתי (כפי שנקבע בשנת תשי״ג-1953 ובתיקונים לחוק משנת תש”ס-2000), ופועלת לאור הסעיפים בחוק הנוגעים לפיתוחה של זהות מגובשת על פי תפיסת חיים ערכית:

  • לחנך תלמידים שיהיו אוהבי אדם, אוהבי עמם ואוהבי ארצם, אזרחים נאמנים למדינת ישראל המכבדים את הוריהם ואת משפחתם, את מורשתם, את זהותם התרבותית ואת לשונם.
  • לחזק את כוח השיפוט והביקורת, לטפח סקרנות אינטלקטואלית והטלת ספק, מחשבה עצמאית ויוזמה.
  • להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה, לאפשר להם להתפתח על פי דרכם וליצור אווירה המעודדת את השונה והתומכת בו.
  • ללמד את תולדות ארץ ישראל ומדינת ישראל; ללמד את התנ”ך ואת תרבות ישראל, תולדות העם היהודי, מורשת ישראל והמסורת היהודית; להנחיל את תודעת זכר השואה והגבורה, ולחנך לכבדם.

הרשת פועלת להטמעת ערכים אלו בכל בתי החינוך שלה מהזרם הממלכתי, תוך הכרה בייחודיותה של כל קהילה חינוכית לומדת.

בתמונה: מרחב למידה באמי”ת מקיף דתי באר שבע. צילום: עמי ארליך

קהילה חינוכית לומדת מהזרם הממלכתי-דתי

מרבית בתי החינוך של הרשת הם מהזרם הממלכתי-דתי. במסגרות חינוכיות אלו נשאף לקדם את ערכי התורה והעבודה ברוח הציונות הדתית ולטפח את מרכזיותה של התורה כתורת חיים, בד בבד עם הצעידה הנחושה אל עבר חינוך המותאם להתפתחות הגלובלית.

הרשת פועלת לפיתוח ולהעצמה של תחום הקודש ולהפיכתו ללב הפועם של העשייה החינוכית בקרב תלמידיה ומחנכיה, תוך התאמה למאפיינים הייחודיים של כל קהילה. תורת ה’ צריכה וראויה להיות תורת חיים – תורה המחוברת אל החיים, חיה בתוכם ורלוונטית ללומדיה בכל היבט של חייהם. נדגיש מספר ערכים בעלי חשיבות מיוחדת:

אהבת תורה ויראת שמים
“עִבְרִי אָנֹכִי, וְאֶת ה’ אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם אֲנִי יָרֵא” (יונה א, ט)
החינוך לאהבת תורה וליראת שמים, הינו אתגר תמיד ועל אחת כמה וכמה בדורנו אנו. הרשת תשאף לחנך את תלמידיה ליראת שמים הבאה לידי ביטוי בנאמנות לתורה ולמצוותיה, מתוך מחויבות וקבלת עול מלכות שמים ומתוך התחברות וקיום מעמיק.

לצד זה תפעל הרשת להעצמת אהבת התורה ולימודה בקרב תלמידיה: התנ”ך, האגדה, התלמוד וההגות היהודית לדורותיה – מימי הביניים, דרך החסידות ועד העת החדשה שבלבה תורת הרב קוק – הינם אוצרות יקרים מפז שיש בהם מענה עמוק לכל אתגרי האדם הפרטי, הלאומי והאוניברסלי.

הרשת פועלת לפיתוח מקצועות הקודש ולסלילת מסילות מהן אל ליבם של התלמידים והתלמידות, תוך חשיפת הרלוונטיות והאקטואליות של מקצועות הקודש והפיכתם לתורת חיים חיה, תוססת ומתחדשת.

יישובו של עולם ופיתוחו
“וּמִלְאוּ אֶת-הָאָרֶץ, וְכִבְשֻׁהָ” (בראשית א, כח)
האדם מקבל לידיו עולם נברא ועליו לפתחו וליישבו. כלי העבודה שלו הם החקלאות, התעשייה, המדע, הכלכלה, הביטחון, איכות הסביבה והקיימות, הטכנולוגיה, ההייטק ועוד.

תורת ישראל דורשת מאתנו להתפתח בכל תחומי החיים במצוינות ובמקצוענות כדי להיות שותפים בשכלול הבריאה.

צדקה ומשפט ועשיית הישר והטוב
“וְשָׁמְרוּ דֶּרֶךְ ה’, לַעֲשׂוֹת צְדָקָה וּמִשְׁפָּט” (בראשית יח, יט)
רגישותו המוסרית של אברהם אבינו, הדאגה לחלש ושליחותו להביא לעולם צדקה ומשפט, הם יסוד מוסד בבחירתנו כעם. תורת ישראל מעודדת אותנו להיות קשובים לזולת, לחתור לחברה מוסרית ושוויונית ולפעול למען צדק חברתי מתוך אחריות לקהילות אליהן אנו משתייכים ומתוך הרצון לקדם את העולם.

רוח הזמן והמדע
“בְּכָל דְּרָכֶיךָ דָעֵהוּ וְהוּא יְיַשֵּׁר אֹרְחֹתֶיךָ” (משלי ג, ו)
התורה וחז”ל מקיימים מפגש מתמיד עם עולם ההגות, הפילוסופיה, המדע והתרבות. זכינו לחיות בתקופה סוערת: גילויים מדעיים מפעימים מפריכים אקסיומות בנות מאות ואלפי שנים, תרבות ואמנות מרשימות נוצרות ולצדן מתפתחות תפיסות עולם חברתיות חדשות.

מעמד האישה בחברה משתנה ואנו שותפים לדעה כי תרומתן של נשים גדולה ומשמעותית בכל מישורי החיים, ובכללם בתלמוד התורה ובהוראתה. הרמב”ם לִמדנו ששפת התורה והאמונה צריכות להשתכלל ולהתחדש על מנת שיוכלו להתמודד עם רוחות הזמן המנשבות, לקבל את הטוב שבהן ואף להיות בשורה עבורן. אמי”ת שואפת להצמיח בוגרים ובוגרות שייקחו חלק בהובלת תהליך זה.

מדינת ישראל – “ראשית צמיחת גאולתנו”
“ומדינה זו היא מדינתנו, מדינת ישראל, יסוד כיסא ד’ בעולם” (הרב קוק, אורות ישראל ו, ז)
המפעל הציוני המדהים, מדינת ישראל המתחדשת, הוא הבסיס לתחייה שחזו נביאי ישראל. השקפה זו מעצבת ובונה את יחסנו אל החברה הישראלית ואל מדינת ישראל. אנו רוצים לראות את לומדינו אזרחים נאמנים ומסורים, הלוקחים אחריות וחלק משמעותי בפיתוח החוסן הלאומי בכל רחבי הארץ ובכל תחומי החיים.

אנו מחויבים לשמור על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, לחזקה, לציית לחוקיה ולהעניק זכויות שוות למיעוטים החיים בה. אנו רוצים לראות את כלל לומדינו מתגייסים לשירות משמעותי בצבא ובשירות הלאומי, לפי נטיית ליבם וכשרונם האישי, לוקחים חלק בהנהגת המדינה במערכותיה השונות, ושותפים בעוז ובענווה ליצירת שיח כן ועמוק בין הזרמים בחברה הישראלית.

היחיד וה”יחד” – לימוד קהילתי
“וְכֻלָּם מְקַבְּלִים עֲלֵיהֶם עֹל מַלְכוּת שָׁמַיִם זֶה מִזֶּה. וְנותְנִים רְשׁוּת זֶה לָזֶה” (יוצר, שחרית)
בתפילת יוצרות של שחרית מתוארים המלאכים: כולם אהובים, כולם ברורים וכולם גיבורים. ואף על פי שכל אחד מהם בשלמות, הם נותנים באהבה רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח. סך הפרטים עולה על חלקיו ונוצרת חוכמה של ה”יחד” שמפרה מחדש את הפרט.

ערכים אלו הנמצאים ביסודות בית המדרש היהודי, פוגשים את החזית העשירה של הידע העולמי בתחומי המנהיגות והפדגוגיה. חזית ידע זו מאפשרת לנו לגלות באופן עמוק את יסודות התורה ומקורות היהדות ולהפכם לתורת חיים ממשית, לשיטת עבודה ולדרך פעולה.

בתמונה: שיעור בישיבת אמי”ת אלירז פתח תקוה. צילום: עמי ארליך

קהילה חינוכית לומדת מהזרם החרדי

בתי החינוך החרדיים שמצטרפים לרשת אמי”ת, מבקשים לשמר את תפיסת עולמם החרדית של תלמידיהם. הצוות החינוכי מתמקצע בפדגוגיה חדשה, נחשף לשיטות הנחיה והוראה מותאמות ונפגש עם צוותים חינוכיים מקהילות שונות.

הצטרפותם לרשת נובעת מרצונם להעניק ללומדיהם הזדמנות ללמוד לימודי ליבה מלאים ואיכותיים, וכך לתת בידם אפשרויות בחירה מגוונות להמשך דרכם: לימוד בישיבה גדולה, שירות צבאי או בניית אורח חיים תורני משולב באקדמיה ובעבודה, זאת לצד שמירה על תפיסת עולמם החרדית.

שיתוף בתי חינוך מהזרם החרדי ברשת אמי”ת תורם לשילוב הקהילה החרדית בחברה הישראלית ולהעמקת הקשרים בין המגזרים מבלי לפגוע בעצמאותו ובייחודיותו של כל אחד מהזרמים.

קראו עוד על ערכי הרשת לפי מצפן אמי”ת: כלל ישראל, מיצוי ומצוינות

בתמונה: מרחב למידה בקרית החינוך אמי”ת המר רחובות. צילום: עמי ארליך