מנהיגות מאפשרת היא הדרך שלנו להובלת שינוי תרבותי בבתי הספר של הרשת באמצעות עידוד תהליכי התפתחות אישיים, התאמת הלמידה ללומדים ובנייה והובלה של קהילות לומדות. זוהי תפיסת מנהיגות המזמנת מפגש מתמיד בין מנהיגים ממונים בעלי סמכות לבין מנהיגים הצומחים מלמטה שמעוניינים להשפיע על הארגון, לקדם אותו ולפעול בתוכו. זוהי מנהיגות נוכחת ומובילה המכריעה במקרי מחלוקת ומקדמת שיתוף של קהלי יעד רלוונטיים, ובה בעת היא מעודדת אנשים לצמוח מרצונם הפנימי, לברר מחלוקות בינם לבין אחרים ולפתור אותן באופן אוטונומי.

מנהיגות מאפשרת מקשיבה לשותפים בקהילה הלומדת שבהנהגתה, שואפת ליצור את התנאים המיטביים לצמיחת יחידים אוטונומיים בתוכה, ומביאה לקבלת ההחלטות הטובות ביותר עבור הלומדים ועבור החברה בישראל. מנהלים ומורים המתפתחים בעצמם, מפתחים גם את המצפן הפנימי שלהם. הרשת כמנהיגה, מאפשרת לכל באי הקהילה החינוכית הלומדת לפתח מצפן משלהם המתואם עם המצפן הרשתי.

כדי לממש את עקרון המנהיגות המאפשרת, הרשת תפעל לשיתוף כל חברי הקהילה הלומדת בחזון מעורר השראה, ולהנחלת עקרונות המנהיגות המאפשרת לכל השותפים בתהליך ההובלה – מטה הרשת וכל הקהילות הלומדות. המהלך ייעשה תוך התמקדות בתהליכי עבודה וביחסים בין-אישיים ובין-קבוצתיים, מתן ביטחון פסיכולוגי לכל באי הקהילה החינוכית הלומדת והמטה, וטיפוח יזמות וחשיבה ביקורתית. יושם דגש על עידוד מעורבות העובדים בתהליך השינוי ליצירת מחויבות בתשתיות, בתהליכים ובתוצאות.

הרשת תפעל לעיצוב עקרונות הפעולה שלה בדרך משתפת ואפקטיבית, כדי שיוזמות השינוי תמומשנה בהצלחה. זאת מתוך הבנה כי בניית הסכמה בין בעלי עניין שונים היא הכרחית ליישומן היעיל של ההחלטות, תוך פיתוח יחסי אמון בין כל השותפים לתהליך. נפעל לאימון העובדים להקשבה, להבנת האחר, לביצוע טוב יותר ולמחויבות עמוקה, ונעודד יצירת אווירה ארגונית חיובית וחיונית שמהללת הצלחה.

מאמרים מומלצים בתחום
– מנהיגות פדגוגית של מנהלי בתי ספר כמפתח להצלחת תהליך שינוי בית-ספרי (אתר אבני ראשה)
“שליחותם החינוכית של בתי הספר מתמקדת בשיפור הלמידה בקרב התלמידים,
ולצורך זה נדרשים המנהלים לנקוט גישה מנהיגותית שתעצים את המורים”.
ענווה: התכונה של המנהיג החדש (נירית כהן, עולם העבודה העתידי, טור שבועי בעיתון גלובס, ספטמבר 2016)
“השילוב הזה, בין בטחון עצמי וענווה מאפשר למנהיגים לרתום אנשים לשינוי,
לייצר סביבה פתוחה לתפיסות שונות, מרחב לרעיונות לצמוח ולשיתופי פעולה שמובילים ליצירתיות וחדשנות”.

סדנאות ללמידה והשראה
מרקם יועצים
שתיל

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=GuP3rin8bh4[/embedyt]