In עקרונות השינוי

תהליכי הלמידה הנהוגים כיום בבתי הספר אינם תואמים את המציאות המשתנה במאה ה-21. מיזם הגוגיה חותר ליצור שינוי תרבותי הוליסטי באמצעות בניית קהילות חינוכיות לומדות אשר תשפענה ערכית, חינוכית ופדגוגית על ילדי הדור הבא. על מנת לחולל את השינוי התרבותי על כל השותפים בארגון כיחידים, והארגון כולו כשלם, לאמץ מערך חדש של אמונות, ערכים, תפיסות, מחויבויות, דפוסי חשיבה והתנהגות. זהו שינוי משמעותי בעולמם הפנימי של כל המעורבים – התלמידים, המורים, המנהל/ת וצוות הניהול, ההורים, הרשות המקומית, והסביבה הקהילתית של בית הספר.

על מנת להוביל את כל באי בתי הספר לתהליך מתמשך של למידה משמעותית והפיכתם לקהילות חינוכיות לומדות, יש צורך בהכשרה מובנית ויסודית. מדובר בשינוי תרבותי הוליסטי, אותו ניתן להוביל באמצעות שינוי זהותו המקצועית של המורה ממעביר ידע למחולל למידה. תהליך כזה יוכל להתרחש רק במסגרת קבוצות למידה קטנות של מורים, שהלמידה בהן נמשכת לאורך זמן, בבית הספר עצמו, כחלק בלתי-נפרד מעבודת המורה, משגרת בית הספר וממערכת השעות.

gogya4

בית הספר העתידי מדבר על שפה חדשה, על למידה אחרת – על תרבות חינוכית חדשה שתצמיח תלמיד בעל ערכים, בעל מוטיבציה ללמידה ובעל כלים ומיומנויות המותאמים למאה ה-21. תלמיד זה יהיה מוכן לאתגרים המחכים לו בחייו כבוגר. בית הספר לא יעמוד כמערך בפני עצמו, אלא יתפקד כרשת של קהילות, שבה למידת עמיתים ופיתוח שיח בין קהילות חינוכיות לומדות שונות הן הציר המרכזי בהובלת השינוי התרבותי.

כדי שהמורה יוכל להעביר את תלמידיו תהליכי העצמה משמעותיים ולהכינם לאתגרי התקופה, עליו להתנסות בעצמו בתהליכים אלה. כדי שבית הספר העתידי יתפקד כקהילה חינוכית לומדת, או למעשה כרשת של קהילות לומדות, חייבים מנהיגיו לעבור תהליך התנסותי דומה. לצורך כך הקימה רשת אמי”ת את מיזם הגוגיה שבמרכזו מתחם פיזי להשראה, לשיתוף וללמידה, המהווה הדמיה ומודלינג ליסודות ההכרחיים לבית הספר העתידי. בלב המיזם עומדת השאיפה להעניק למורים את האפשרות לחלום ולממש את חלומם, במטרה להעצים אותם בתהליך הובלת השינוי הבית-ספרי.

במסגרת המיזם הוקם בקרית החינוך כפר בתיה ברעננה מרחב למידה חדשני המדמה את סביבת בית הספר העתידי. המתחם תוכנן והוקם על ידי חברת FNI הבינלאומית בשיתוף חברת א.ב. מתכננים ישראל. המרחב נבנה מתוך תפיסה כי סביבת הלמידה מהווה מרכיב חשוב בתוך המכלול, מאפשרת את התפתחות המורים ומשמשת כזרז להתחדשות ולשינוי תפיסת תפקיד המורה והתלמיד. המרחב מהווה מקום למפגש בין צוותי חינוך ללמידה ופיתוח משותפים, ומזמן למורים אפשרות להתנסות בלמידה ובהוראה בסביבה פדגוגית חדשה.

gogyastudio

מטרת המיזם היא ליצור שינוי תרבותי הנוגע בתפיסת תפקיד המורה, אשר יבוא לידי ביטוי בכל ששת מרכיבי בית החינוך (זהות וערכים, אקלים ושיח, ארגון וסדירויות, תכני למידה, דרכי למידה ודרכי הערכה), וזאת כדי לטפח תפיסת למידה שונה בתכלית מזו המוכרת לנו כיום שתוביל לפיתוח תהליכי למידה חדשים בבתי החינוך של הרשת.

כדי לחולל את השינוי התרבותי בבית הספר, על כל השותפים בו לעסוק בלמידה משמעותית ולהפוך לקהילות חינוכיות לומדות שבהן מתקיימת למידת עמיתים, שיתוף ידע בין אנשים שונים וקהילות שונות, והפיכת הקהילות הבודדות לרשת של קהילות לומדות. זאת מתוך אמונה כי רק שינוי המתרחש ברשת קהילות, ולא בקהילה בודדת אחת, יוכל להחזיק מעמד במציאות המשתנה חדשות לבקרים.

לתיאור פרויקט Amit Teacher Academy באתר חברת FNI

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=y_MOwY5UR8U[/embedyt]