למה משמש? סדנה למורים ולתלמידים להתנסות בחוויית הלמידה במרחב למידה פתוח. הערכה מזמנת יום סדנאי שלם של הכשרה למורים טרם כניסתם ללמד במרחב לימודי גוגי. משך הסדנה: 6-4 שעות.
מיהו קהל היעד? הסדנה מיועדת למורים אך אפשר להתאים אותה גם לתלמידים. היא מכוונת לצוותים אשר אין להם מרחב גוגי בבית החינוך או שעדיין לא לימדו במרחב כזה.
מה המוצר כולל? הסדנה מזמנת חווית למידה במרחב גוגי לכל מי שאמור ללמוד וללמד במרחב פתוח בשנה הבאה עלינו לטובה. הערכה מכילה: סדנה חווייתית למורים ולתלמידים הכוללת הנחיות למנחים ועזרים הדרושים להעברת השלבים השונים במהלכה; חומרי למידה עיוניים לקריאה ולימוד; קישורים לסירטונים; משימות ללמידה עצמאית או בחברותא (דף מקורות); משימות יצירתיות; נושאים למעגלי שיח; דרכים יצירתיות לרפלקציה; ערכת כלים לפעילויות חברתיות, לגיבוש צוות ולהטמעת תרבות של שותפות.
רכזת: מיכל כרמי מינרבו, מל”תית בקהילת צפון
צוות הפיתוח: רותי קולטון, דני רהט, כנרת גמרא, ארז שרון, שולמית אילוז, נורית דוידי

קבצים להורדה:
ערכת אמי” TEAM
סדנת הכנה לעבודה במרחב למורים (ותלמידים)
כרטיסיות
האם הסביבה הפיזית משפיעה על אווירת הלמידה?
המרכיבים הגורמים להשראה ומרחב ההשראה
השפעת סביבת למידה מגרה על-שירות טרום המורים מוטיבציה מיומנויות המאה ה -21
נעלים
כובעים
מרחב למידה חדשני כמאיץ פדגוגי