התנסות היא התרחשות שמישהו חווה בעצמו. למידה התנסותית כשמה כן היא – זהו תהליך שבו ידע נוצר באמצעות התנסות, בדרך של חוויה אישית שהלומד עובר על בשרו.

למידה כזו מתרחשת בתהליך בן ארבעה שלבים: התנסות מוחשית – התנסות בסיטואציה חדשה או כזאת המצריכה חקירה ופרשנות; התבוננות רפלקטיבית – בחינת הסיטואציה; הבניית תפיסה – הבניית רעיון חדש, שינוי תפיסה קיימת, הבניית הכללות והרחבת משמעות של מושגים; בחינה אקטיבית – ניסוי סיטואציה חדשה בעזרת התובנות החדשות שנרכשו.

תהליכי הלמידה באמי”ת בנויים על עקרון הפעולה של למידה התנסותית בקרב מנהלים, מורים, מחנכים ותלמידים. למידה מסוג זה מטפחת לומד יוזם, סקרן, חקרן ושואל שאלות, מחזקת את תחושת המסוגלות ואת המעורבות של הלומדים בלמידה, ומסייעת להם בדרך להשגת ערכי המיצוי והמצוינות.

מסכים3עקרון זה נמצא בהלימה עם השאיפה של אמי”ת להפחתת מע”מ – צמצום הזמן הבית-ספרי שבו מורה-עומד-מדבר והתלמידים יושבים בפסיביות בכיתה. למידה התנסותית מספקת לתלמידים הזדמנות להיות אקטיביים ולחוות על בשרם באופן מוחשי סיטואציות חדשות הדורשות התמודדות, פרשנות, חשיבה ותגובה.

אותו עקרון פועל גם ביחס ללמידה של המורים והמנהלים השותפים להתחדשות הפדגוגית ואמורים להוביל אותה – הם אינם לומדים על השינוי באופן תיאורטי בהרצאות פרונטאליות, אלא חווים אותו על בשרם על ידי כך שהם הופכים בעצמם לקהילה מקצועית לומדת שמתנסה בלמידה מסוג חדש באופן פעיל ושיתופי.

קראו עוד על הפחתת מע”מ בבתי הספר

קבלו השראה ממודל ללמידה התנסותית בבי”ס מיוחד בדנמרק

teachers2