אמי”ת שואפת לקיים שותפות, שיח וזיקה בין מגוון מגזרים בחברה הישראלית מתוך הבנה כי רב המשותף על המבדיל, וכי ניתן ליצור מכנה משותף רחב המתבסס על מחויבות לחוסנה של מדינת ישראל וחיבור למורשת ישראל.

אנחנו מאמינים שקיום שיח משותף בין גווניה השונים של החברה הישראלית מאפשר הפריה הדדית ולמידה זה מזה, אשר תורמים לכל שותפי השיח ולחוסנה של החברה.

הרשת פועלת להרחבת מעגל בתי החינוך שלה למגזרים ולקהלים שונים (דתי, חילוני, חרדי, מסורתי), מתוך אמונה כי כל מגזר יכול להפרות את זולתו ולהתעשר ממנו. העובדה שתחת קורת גג אחת יושבים מנהלים ומנהלות ממגוון החברה הישראלית ומקיימים ביניהם שיח פתוח, תורמת להסרת המחיצות ומהווה במה להידברות וליצירה משותפת.

כלל ישראל זו גם החתירה להעמקת החיבורים בתוך הקהילות החינוכיות עצמן, בין האוכלוסיות השונות הלומדות בכל בית חינוך. מול התהליך של התבדלות ויצירת תתי-מגזרים, אנו פועלים כדי ליזום חיבורים שיובילו להיכרות, ללמידה ולהתפתחות משותפת.