אמי”ת בחרה בעקרון הפעולה של ייחודיות הקהילה החינוכית הלומדת כמרכיב מרכזי בהבניית תהליך השינוי שהרשת מובילה. היעד שהצבנו לעצמנו הוא שעד שנת 2020 (שנה”ל תשפ”א) כל בתי החינוך של הרשת יהיו בתהליכי עומק מתקדמים לקראת הפיכתם לקהילות חינוכיות לומדות, ויעברו שינוי משמעותי בכל ששת מרכיבי בית הספר, תוך דגש על שינוי בפועל של המעשה החינוכי והפדגוגי, שינוי שתהיה לו נראות בולטת בסדר יומם של תלמידים ומורים.

בבית הספר המסורתי שגרת ההוראה מתקיימת בין ארבעה קירות, בדלתיים סגורות, כאשר כל מורה עומד בבדידות מול תלמידיו. גם התלמידים, אף שהם נמצאים עם חבריהם בין כותלי הכיתה, נדרשים רוב הזמן לשבת בשקט, להקשיב לדברי המורה ולשנן את החומר כל אחד לעצמו.

בית הספר העתידי על פי החזון שלנו שואף לשנות את התמונה הזו: יהיו בו קהילות של תלמידים שילמדו ביחד, קהילות שיתאפיינו במעורבות גבוהה של התלמידים שייקחו אחריות על הלמידה שלהם עצמם ויישמו בפועל למידה עצמאית מתוך מוטיבציה פנימית. כדי לעודד למידה פורצת גבולות של תלמידים בגילאים שונים, על המורים להוות מודל לחיקוי על ידי כך שיתנו דוגמה אישית בהיותם שותפים ללמידה מתמדת בקהילות מקצועיות לומדות משל עצמם המתכנסות בסדירויות קבועות.

gogyakjl
כדי שהמורים יהפכו לקח”ל הפועלת בשיתופיות באופן סדיר, גם המנהלים, אנשי המטה והנהלת הרשת צריכים לשמש דוגמה. משום כך יצרה הרשת מסגרות המזמנות השתייכות לקהילות חינוכיות לומדות ברמה הארצית ובכל אחת מארבע הקהילות של הרשת (צפון, מרכז, דרום, ירושלים), כגון: מפגשי מנהלים המתקיימים בקהילות אחת לחודש; בית מדרש מנהלים רשתי המתכנס פעמיים בשנה ללמידה משותפת בנושאים העומדים בליבה של ההתחדשות הארגונית; מפגשי למידת עמיתים סדירים, ברמה הקהילתית והארצית, למל”תים (מלווים לשינוי תרבותי) המלווים את בתיה”ס בתהליכי השינוי שלהם; קהילת מורי הפיזיקה של הרשת; קהילת רכזי שותפויות; קהילת תורת חיים ועוד.

קהילת המורים בכל בית חינוך תקבל אוטונומיה לעצב מחדש את מרכיבי בית הספר שלה, בהלימה לערכי הרשת. בכל בית חינוך תתבסס רשת של קהילות לומדות, ובהן יעסקו המורים בשלל נושאים על פי בחירתם – הגדרה מחודשת של תחומי הדעת הנלמדים, בחינת הרלוונטיות וההתאמה של דרכי הלמידה ושל אופני ההערכה למציאות העכשווית, בירור וגיבוש זהות קהילתית כציר מרכזי לעיצוב כל הממדים הארגוניים של בית הספר ועוד. עקרון הפעולה של מנהיגות מאפשרת ביחסי מנהל/ת-מורים ישמש כמודלינג ליחסי מורים-תלמידים.

השיח הדיאלוגי והשיתוף ההדדי בקבוצת הלמידה הקטנה יהוו ציר מרכזי בפעילותן של הקהילות החינוכיות הלומדות. המורים יהיו שותפים לתהליכי התפתחות אישיים וקבוצתיים, בקבוצות למידה שנפגשות בסדירות קבועה במהלך השנה כחלק מהשגרה הבית-ספרית.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=IfCGJ9lcUEw[/embedyt]

עוד על עקרונות הפעולה של הרשת בדרך להתחדשות פני החינוך