חיבורים -יום היכרות עם אוכלוסיות במדינת ישראל

חיבורים -יום היכרות עם אוכלוסיות במדינת ישראל הציבור החרדי והציבור הדתי לאומי ההולך בדרכו של הרב קוק. הרציונל: מפגש עם דמויות ומקומות שמייצגים את תפיסות העולם ודרך החיים החרדית. ותפיסות העולם [...]