0

מסע הניצחון של ‘תאומות מנגלה’- שיחה לקראת עשרה בטבת-יום הקדיש הכללי תשפ”א

בהרצאה שנערכה לקראת צום עשרה וטבת ויום הקדיש הכללי הרב שמואל כ”ץ סיפר את סיפור חייה של אימו, חדווה כ”ץ, תאומת מנגלה וניצולת אושוויץ וכן על קביעת הרבנות הראשית על יום זה כיום הקדיש [...]