בית מדרש למורים מפגש ה-2 / בית חינוך דתי-טכנולוגי אמי”ת רמלה

בבית החינוך הדתי-טכנולוגי אמי”ת רמלה לא מפסיקים את הלימוד האישי של המורים והמורים גם בתקופת הקרונה וקיימו בפעם השנייה את ‘בית מדרש למורים’.  המפגש הפעם עסק בנושא: ‘כוחו של [...]