האם אתם מתייחסים לתפילה כחלק ממערכת השעות במוסד הלימודים שלכם או כזמן חופשי?
האם אתם מרוצים מהתפילות שלכם?
אתם חושבים שהתפילות שלכם הן עמוקות?
ובעצם, מי אמר שתפילה צריכה להיות עמוקה?
האם אתם אוהבים להתפלל?
מה אתם אוהבים בתפילה ומה לא?
האם אתם מרגישים שהתפילות הם שלכם?

התפילה תופסת מקום נרחב בחיינו.
שלוש פעמים ביום אנו פוגשים את התפילה, והגיע הזמן להכיר אותה לעומק ולדעת מה ואיך לעשות איתה.
הדפים שלפניכם עוסקים בעניין התפילה.
מטרתם היא להרחיב אופקים רוחניים, ובעיקר לפתוח את הראש ואת הלב ולעבוד איתם את הקדוש ברוך הוא בעומק ובאמת.

פרק א, “תפילה זה…” -עוסק בצורת ההסתכלות של החסידות על התפילה:
מהי התפילה, משמעות התפילה כבקשה, והכרת מימדים עמוקים יותר בתפילה.

התפילה היא אחת ממצוות התורה, והיא חובה הלכתית יומיומית.
במבט ראשון האמירה ‘אני מתפלל בשביל לצאת ידי חובה’ היא אמירה ממצה.
מה יש יותר מזה? אני חייב – אני מקיים, וזהו זה.
אך אם נחשוב לרגע מהי התפילה, נבין כי בשביל לקיים באמת את מצוות התפילה אי אפשר רק ‘לצאת ידי חובה’.
מצווה שכוונת הלב היא המרכיב המהותי בה לא יכולה להתמצות באמירת מילים ועמידה במקומות הנכונים.

אז בשביל להיכנס לתוך התפילה, ולהיות שם באמת עם הראש ועם הלב, צריך קודם כל להבין קצת מה זו התפילה?
מה אנחנו עושים בה, מה אנחנו מחפשים?
הפרק מתמקד בארבעה היבטים: 1. תפילה זה לבקש 2. תפילה זה להתחבר 3. תפילה זה להשתחרר 4. תפילה זה להשתנות

קדימה לדרך!

פרק ב, “איך עושים את זה?”
עוסק בעבודת התפילה, דרכי ההכנה לתפילה, צורות שונות של תפילה וטיפים למתפלל.

פרק ג, “עד כמה”
עוסק במעלתו של המתפלל ובכוחה של התפילה.

 “קוה אל ה’, חזק ויאמץ לבך! וקוה אל ה'”.

בתפילה שנירתם כולנו לעבודת התפילה ביתר שאת וביתר עוז.

התחל/י לכתוב , בסיום הקש על מקש Enter לביצוע החיפוש