בסיעתא דשמיא ובהודאה גדולה לה’ יתברך, זוכה להוציא חוברת ‘שמיטה הלכה למעשה’ המלווה בתרשימים, תמונות ודוגמאות, אשר יהוו בסיס והזדמנות להעשיר ולהשביח באופן חוויתי את לימוד מצוות השמיטה.
יהי רצון שנזכה בעז”ה שחוברת זו תשמש לעזר רב לרבני בתי הספר, מחנכים, מורים, הורים ותלמידים.
בנוסף, מצורפת מצגת שנועדה ללוות מורים ואנשי צוות בהעברת החומר לתלמידים.

וכל זה ללא עלות ולזיכוי הרבים – “והשביעית תשמטנה ונטשתה”.

בתי ספר שיעשו שימוש בחוברת או במצגת אשמח שישתפו על ידי תמונות, תגובות והארות באימייל : amichaigw@gmail.com

שנת שמיטה מבורכת
עמיחי נחשוני
רב בית הספר חמ”ד אגמים אשקלון

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.