כחלק מהובלת תהליך ההתחדשות ברשת השנה אנחנו מציעים לכלל מורי הרשת הזדמנות להעמיק ולעבור הכשרות בהיבטים שונים הנוגעים לתהליך ההתחדשות בדגש על תחומי תורת חיים.
תהליכי הפיתוח המקצועי מתרחשים בעיקר בקח”לים בעזרת מובילי המו”פ, המל”תים וההשתלמויות ה”בית ספריות”, אנו מציעים קומה נוספת, המאפשרת למורה בחירה להעמיק בנושאים הרלוונטים עבורו, ובאופן זה ההכשרות מהוות גם חלק ממרחב הצמיחה האישית של המורים. באופן זה האחריות להתפתחות המקצועית בשפת ההתחדשות הרשתית עוברת גם לידי המורה, והוא הופך ללומד עצמאי.

אנו בונים את הכשרות המורים במבנה של מסעות למידה, ובאופן זה מאפשרים למורים להתנסות בעצמם בחווית למידה היברדית בתצורת יחידת מא”ה ומסע.

המפגשים הינם בעיקר וירטואלים, אך משלבים גם פנים בפנים ומשימות א-סינכרוניות, בתמהילים שונים, כמקובל בלמידה היברידית.
במרבית הקורסים מורים ומנהלים מהרשת שותפים בתכנון והובלת מסעות הלמידה, ובאופן זה אנו מרחיבים את מעגלי השותפים בתהליך ההתחדשות שכולנו שותפים אליו.

בכל שאלה או רעיון, מוזמנים לפנות אלי,
אלעד בר שלום – 0507953162

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.