מטרת הקורס:

העשרת כלי העבודה הפדגוגים להוראת תחום הקודש בעזרת עולם המסעות והסיורים.
לטייל עם המשנה והתלמוד. דרך הלימוד: ביקור באתרים המוזכרים במשנה ובתלמוד, לימוד הסוגיה בשטח ולהתחבר לריאליה ולהיסטוריה של האתר. האתרים: במרכז – אנטיפטריס, לוד (מערתא דלוד, תל גימזו), אמאוס/חמת, תל בני ברק, קסריה. בצפון – אושא, שפרעם, בית שערים, ציפרי, תל שימרון.

מובילי המסע: ינון אביעד – מדריך טיולים מוסמך ומומחה לטיולים בנושאי התלמוד, דורון שר אבי – ראש החוג ללימוד א”י במכללת הרצוג
 

הקורס כולל:

-4-5 סיורים
-חמישה מפגשי זום 

סה”כ הקורס 30 ש”ש

מפת דרכים:

תהליכי למידה ויחידות מא”ה, קהילת מורים מפתחת ותהליכי ומובילה מרחב
תוכנית צמיחה אישית, חינוכית ולימודית

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
נגישות