מטרת הקורס:
פיתוח תפיסה רוחנית בחינוך ורכישת כלים מעשיים להעשרת התפילה והשיח הרוחני-רגשי בכיתה.
הקורס כולל חשיפה לגישות  אקדמאיות-מחקריות העוסקות ברוחניות בחינוך. נעסוק בתפיסות ובכלים מעשיים, הקורס מבוסס על מחקריה של פרופ’ עפרה מייזלס יחד עם כלים מעשיים שמאפשרים למורה להפעיל בכיתתו.
הקורס יכלול התייחסות לעולם התפילה היהודי, ויעמיק בו.

מנחי הקורס: פרופ’ עפרה מיזלס, רבקה ליבוביץ – מחנכת אמית כרמיאל

 

הקורס כולל:
-מפגש פתיחה פנים בפנים
-משימות אישיות מקוונות
-שלושה מפגשי זום

סה”כ הקורס 30 ש”ש – על פני 4 חודשים

מפת דרכים:אקלים ושייכות, תוכנית צמיחה אישית, חינוכית ולימודית

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
נגישות