>

פיתוח מומחיות

המר רחובות

אחד מרכיבי המפתח שהוגדרו לצורך קידום השינוי ההוליסטי הינו פיתוח המומחיות והמקצועיות. אנחנו מאמינים כי יש לעדכן את התפקידים הפנים בית-ספריים ולפתח מומחיות ומנהיגות פנימית רלוונטית ועדכנית. לשם כך הוקמו בקהילות החינוכיות הלומדות צוותי מחקר ופיתוח ומתקיימים תהליכי העצמה, פיתוח ולמידה כלל רשתיים למגוון אנשי הצוות ובעלי התפקידים הפנים בית-ספריים.

כתבות נוספותשיעניינו אותך

לכתבות נוספות