>

מפת דרכים לשינוי מערכתי כולל

מפת הדרכים שלנו למעבר מבית ספר לקהילות חינוכיות לומדות כוללת תפיסה חדשה ומעודכנת של ששת מרכיבי בית הספר: תכני למידה, זהות וערכים, דרכי למידה, דרכי הערכה, אקלים ושיח וסדירויות וסביבה כאשר השינוי מתקיים ובא לידי ביטוי בשלוש זירות: מנהיגות הקהילה החינוכית, קהילת התלמידים (קבוצת השתייכות), ותהליכי הלמידה (יחידות מא”ה)

תהליך השינוי הוא חלק מהמהלך עצמו ואינו מהווה רק הכנה לעתיד מאורגן וחדש. קהילה חינוכית לומדת שנכנסת לשינוי מערכתי כולל, אינה עוד בית ספר שנכנס לרפורמה או לתקופת שינוי, אלא גוף חי ונושם הבוחר להימצא בתהליך שינוי מתמיד.

מי שיכנס לאחת מהקהילות החינוכיות הלומדות שלנו יוכל לראות:

  • תלמידים במרחב הפועלים בחבורות מגוונות וחלקם כיחידים, מתוך מוטיבציה וחדווה פנימית, עסוקים בצמיחה, בהתפתחות ובלמידה אישית וקבוצתית גם יחד.
  • מבוגרים הנוכחים במרחב, נמצאים בקשר עם הצעירים ועם עמיתיהם ויוצרים אינטראקציה אישית וקבוצתית במרחב באופן שמאפשר לכל אחד ואחת תחושת שייכות ומשמעות ומעודד צמיחה, התפתחות ולמידה, פיתוח מיומנויות וכישורים, עיצוב אישיות, זהות וערכים.
  • השיח החינוכי מתקיים בעיקר עם הצוות החינוכי בקח”ל אך גם עם גורמים רלוונטיים בסביבה.

את הקהילות החינוכיות הלומדות הנמצאות בתהליך השינוי מלווה מפת דרכים שמקיפה את כל          שלביו-מכתיבת חזון, דרך התאמת בעלי התפקידים ועד היישום הפדגוגי בתוך מרחבי הלמידה.

 

כתבות נוספותשיעניינו אותך

לכתבות נוספות