>

יחידות לימוד מא”ה

בשיתוף בין אנשי מטה ושטח, פותח ברשת מודל לארגון הלמידה באמצעות יחידות לימוד משמעותיות, ארוכות והוליסטיות. תהליכי הלמידה יהיו ארוכי טווח, יפתחו למידה עצמאית, מיומנויות למידה ומיומנויות המאה ה-21 ויסייעו בגיבוש אישיות, זהות וערכים. ביחידות הלימוד ישולבו מגוון סגנונות הוראה והן יאפשרו דרכי למידה מגוונות המפתחות מיומנויות שונות. יחידות המא”ה יזמנו למידה התנסותית וחווייתית המעודדת יצירתיות, סקרנות, למידה שיתופית, פיתוח וחקר. כל זאת תוך התייחסות לעוגנים המשותפים, לשפה המשותפת ולסיפור הייחודי של הקח”ל מחד ולתוכניות הצמיחה האישיות של הלומדים מאידך.

כתבות נוספותשיעניינו אותך

לכתבות נוספות