>

הערכה

ברשת קיימת יחידת הערכה המלווה את תהליך ההתחדשות באמצעות הערכה מפתחת. בתהליך משותף למטה ולשטח הוגדרו שמונה עשרה תוצאות לפי שלוש זירות הפעולה שהוזכרו לעיל ופותח כלי בשם “מפ”ת אמי”ת” הכולל מידע מקיף שנאסף לאורך השנה מדיווחי מנהלים, מורים ותלמידים באמצעות שאלונים שונים, תמונה חינוכית ודיווחים פדגוגיים במשו”ב.

מפ”ת אמי”ת, יחד עם מחוון מלווה, מסייעים לצוותי הקהילות החינוכיות הלומדות ולמטה הרשת לדייק את היעדים ולבנות תכניות עבודה המקדמות את הקהילות לקראת השינוי הפדגוגי ההוליסטי השלם.

 

כתבות נוספותשיעניינו אותך

לכתבות נוספות