רשת אמי"ת מזמינה לתחרויות במדעים
רשת אמי"ת מזמינה לתחרויות במדעים
רשת אמי"ת מזמינה לתחרויות במדעים
רשת אמי"ת מזמינה לתחרויות במדעים

תמונות מהתחרות