הנחיות להגשת התקציר

כחלק מתהליך ההרשמה לתחרות על כל נרשם לשלוח תקציר של העבודה לשיפוט ראשוני. לתקציר זה תפקיד משמעותי בתהליך המיון והקבלה לתחרות . רק תקצירים שישלחו בהתאם להנחיות יעברו שיפוט התקציר צריך להיות כתוב [...]