הערות:

  אם העבודה נמצאת עדיין בשלבי ביצוע, יש לציין באיזה שלב היא נמצאת ומה התוכניות העתידיות עד לסיומה . חשוב להדגיש בתקציר את המרכיבים החדשניים בעבודה, מידת המקוריות והתרומה העתידית האפשרית שלה. [...]

תקציר של פרויקט הנדסי/טכנולוגי צריך לכלול את הסעיפים הבאים :

1. שם הפרויקט 2. מבוא הכולל את הצורך שעליו עונה המוצר + פתרונות אחרים שקיימים היום לצורך זה . 3. מטרות הפרויקט 4. תהליך העבודה 5. תיאור המוצר 6. יתרונות המוצר ותרומתו לחברה 7. רצוי לצרף [...]