0

הערות:

  אם העבודה נמצאת עדיין בשלבי ביצוע, יש לציין באיזה שלב היא נמצאת ומה התוכניות העתידיות עד לסיומה . חשוב להדגיש בתקציר את המרכיבים החדשניים בעבודה, מידת המקוריות והתרומה העתידית […]