מבנה העבודה

שער העבודה. מבוא. גוף העבודה. סיכום ומסקנות. ביבליוגרפיה. נספחים.   בעמוד השער יוצגו: נושא העבודה, שם התלמיד/ ה, שם ביה”ס, כיתה, תאריך הגשה, שם המורה המנחה, וניתן להוסיף גם תמונה. [...]

תיאור העבודה

יש לבחור שאלה העוסקת באחד הנושאים של תוכנית הלימודים במתמטיקה. רצוי לבחור שאלת בגרות או שאלה ברמת בגרות. על השאלה שנבחרה תיבנה עבודת חקר בשלושה היבטים: היבט עיוני, היבט חקר מתמטי והיבט חזותי, [...]