הנחיות לכתיבת עבודת חקר במתמטיקה

קהל היעד:  כיתות י'- י"ב

 

הנחיות להגשת התקציר

כחלק מתהליך ההרשמה לתחרות על כל נרשם לשלוח תקציר של העבודה לשיפוט ראשוני.

לתקציר זה תפקיד משמעותי בתהליך המיון והקבלה לתחרות .

רק תקצירים שישלחו בהתאם להנחיות יעברו שיפוט

 • התקציר צריך להיות כתוב בבהירות ולהציג את עיקרי העבודה
 • אורך התקציר עד שני עמודים.
 • יש לציין את שם התלמיד/ים המגיש/ים ובאיזו כיתה לומדים, שם המורה המנחה ושם ביה"ס.
 • חשוב להקפיד על מבנה התקציר ועל הכותרות, כמפורט בהמשך .

 

תקציר העבודה צריך לכלול את הסעיפים הבאים:

 1. כותרת העבודה .
 2. הנושא המתמטי שנבחר.
 3. מבוא הכולל את שאלת החקר.
 4. באיזה כלי חזותי ישתמש התלמיד בעבודה (תוכנה דינמית, ייצוג מרחבי) .
 5. השערות.

 בהצלחה

תיאור העבודה
 1. יש לבחור שאלה העוסקת באחד הנושאים של תוכנית הלימודים במתמטיקה.

רצוי לבחור שאלת בגרות או שאלה ברמת בגרות.

 1. על השאלה שנבחרה תיבנה עבודת חקר בשלושה היבטים:

היבט עיוני, היבט חקר מתמטי והיבט חזותי, כמפורט בהמשך.

 1. על התלמיד/ה ללמד בכיתה את הנושא שהוצג בעבודה ולתעד את מהלך השיעור ואת המשוב של המורה והתלמידים.

שלב עיוני:
יש לכתוב רקע תיאורטי- היסטורי על הנושא המתמטי שנבחר, מבוסס על ביבליוגרפיה מתאימה.

שלב חקר מתמטי:

יש להפוך את השאלה המקורית לשאלת השערה רחבה יותר ע"י שינוי או מחיקת נתונים בשאלה או ע"י הוספת סעיפים המעודדים חשיבה מתמטית והשערת השערות.  (דוגמאות בסוף המסמך).

שלב חזותי:

על התלמיד/ה להשתמש בתוכנות ליצירת גרפים ושרטוטים גאומטריים (לדוגמא: GeoGebra , desmos) או לבנות דגם על מנת לחקור את השאלה ולהסיק מסקנות.

יש לתעד את שלבי השימוש בתוכנה ואת התוצרים בעבודה.

מבנה העבודה
 1. שער העבודה.
 2. מבוא.
 3. גוף העבודה.
 4. סיכום ומסקנות.
 5. ביבליוגרפיה.
 6. נספחים.

 

 1. בעמוד השער יוצגו: נושא העבודה, שם התלמיד/ ה, שם ביה"ס, כיתה, תאריך הגשה, שם המורה המנחה, וניתן להוסיף גם תמונה.
 1. מבוא: במבוא יש לתאר את שאלת המחקר, יבהיר את ההשערה וינמק מדוע בחר בשאלה זו.

הקדמה: יש אפשרות לציין את הקשיים בהם נתקלתם העת הכנת העבודה.

אם ברצונכם להודות לאדם שעזר לכם בהכנה – זה המקום לציין זאת.

 1. גוף העבודה: גוף העבודה מחולק ל 5 פרקים, כפי שתואר לעיל.

לכל פרק יש לכתוב כותרת ולהתחיל בעמוד חדש.

פרק ראשון: בפרק זה תובא השאלה שנבחרה ופתרונה.

פרק שני: בפרק זה יובא רקע היסטורי של הנושא המתמטי: מי הם המתמטיקאים שעסקו בנושא או גילו עובדות לגביו, האם                                  התעוררו דיונים או ויכוחים  בין מתמטיקאים בנושא זה, כיצד התפתח המחקר על הנושא עד ימינו.
פרק זה יהיה באורך 1-2 עמודים.

פרק שלישי: בפרק זה תתארו את שאלת החקר, את דרך החקירה ואת מסקנותיכם.

פרק רביעי: בפרק זה יוצגו גרפים, שרטוטים או צילום דגם מתאימים.
יש לצרף לעבודה קבצי גיאוגברה/ דסמוס, אם השתמשתם בהם.

פרק חמישי: בפרק זה תתארו את מהלך העברת היחידה בכיתתכם.

 1. סיכום העבודה: יובא סיכום הרעיונות המרכזיים בעבודה כמו כן יובאו בקצרה המסקנות אשר הגעתם אליהם בפרק השלישי.

אפשר לציין מה עוד ניתן לחקור בעקבות חקירתכם.

יש לכתוב רפלקציה של התלמיד על שלבי העבודה, תחושתו האישית במהלך  העבודה ובסיומה.

 

 1. ביבליוגרפיה: רשימה זו תופיע לאחר סיכום העבודה ובדף נפרד.

ספרים יש לרשום כך: שם משפחה ושם פרטי של הכותב, שם הספר ומתחתיו קו, שם ההוצאה ושנת ההוצאה.

הוצאה רשמו כך: העורך ומתחתיו קו, שם ההוצאה, כרך , שנת ההוצאה, עמוד.

 1. נספחים: יישומונים מתאימים או תוצרים נוספים. יופיעו בסוף העבודה.

ספרים מומלצים לביבליוגרפיה:

 1. המשפט האחרון של פרמה
 2. לאלף את האינסוף
 3. קיצור תולדות המתמטיקה/ בנו ארבל בהוצאת מכון מופ"ת

 

קריטריונים לבדיקה
 1. ניסוח שאלת החקר.
 2. האם ניתנה תשובה לשאלת החקר.
 3. מקורות מידע מגוונים.
 4. שימוש בתוכנות מתמטיות או בניית דגמים.
 5. הגשה חיצונית – אסטטיות של העבודה.
  פיסוק.
 6. יצירתיות ומקוריות.
נהלים טכניים בכתיבת העבודה

העבודה תוגש בקובץ WORD או PDF

גודל פונט: 14 נק'

רווח: שורה וחצי

ניתן להגיש עבודה ביחיד או בזוג.

הנחיות להגשה לשיפוט ראשוני – תחרות חקר מתמטי תשע"ט

הנחיות להגשת התקציר

כחלק מתהליך ההרשמה לתחרות על כל נרשם לשלוח תקציר של העבודה לשיפוט ראשוני.

לתקציר זה תפקיד משמעותי בתהליך המיון והקבלה לתחרות .

רק תקצירים שישלחו בהתאם להנחיות יעברו שיפוט

 • התקציר צריך להיות כתוב בבהירות ולהציג את עיקרי העבודה
 • אורך התקציר עד שני עמודים.
 • יש לציין את שם התלמיד/ים המגיש/ים ובאיזו כיתה לומדים, שם המורה המנחה ושם ביה"ס.
 • חשוב להקפיד על מבנה התקציר ועל הכותרות, כמפורט בהמשך .

 

תקציר העבודה צריך לכלול את הסעיפים הבאים:

 1. כותרת העבודה .
 2. הנושא המתמטי שנבחר.
 3. מבוא הכולל את שאלת החקר.
 4. באיזה כלי חזותי ישתמש התלמיד בעבודה (תוכנה דינמית, ייצוג מרחבי) .
 5. השערות.

 בהצלחה