עבודת החקר או הפרוייקט יעשו לפי הנחיות המפמ"ר בכל תחום

מצ"ב הקישורים:
ביולוגיה:
ביוחקר
עבודת גמר

ביוטכנולוגיה:
פרוייקט גמר
עבודת גמר

כימיה:
עבודת גמר

לכנס יש להכין פוסטר מדעי ומצגת ע"פ ההנחיות הבאות :
פוסטר מדעי 

מצגת
דוגמאות:

פוסטר, מודיעין בנים

פוסטר, אופיר מזוז חצור

מצגת, אופיר מזוז חצור